Mindfulness
Tag hånd om din sundhed og dit velvære.


Mindfulness – 8 ugers kursus i MBSR
Som MBSR mindfulness-instruktør tilbyder jeg nu et 8 ugers træningsforløb i mindfulness – baseret på det program, Dr. Jon Kabat-Zinn fra University of Massachusset, udviklede til sine stress- og smerteramte patienter: Mindfulness Based Stress Reduction. 
Der er således tale om et af de mest gennemtestede og forskningsmæssigt validererede programmer indenfor mindfulness i en behandlingsmæssig kontekst.

Dit udbytte
-Indre ro – såvel kropsligt som mentalt
-Nærvær og tilstedeværelse i nuet
-Opmærksomhed, fokus og koncentration
-Styr på tanker og indre dialoger
-Åbenhed og venlighed
-Stresstolerance
-Selvindsigt
-Lære at blive bedre til at ta ge dig af dig selv
-Folks forhold til deres lidelser skifter ofte
-Mange fysiske sundhedsgevinster

Selve træningsforløbet
Træningsforløbet strækker sig over 8 uger, hvor vi mødes en gang om ugen i 2,5 time samt en dag i guidet stilhed.
Gennem forløbet vil der være meditations- og yogaøvelser, gruppesamtaler og forskellige gruppeøvelser.
Under kurset introduceres de grundlæggende teoretiske og praktiske principper i mindfulness bl.a:
-Grundholdninger i mindfulness
-Indsigt og stabilitet
-Bevidst nærvær, opmærksomhed og evnen til at være i nuet
-Mindfulness meditation
-Evnen til at rumme tanker, følelser og kropslige sansninger.
-Kommunikation og relationer
-Stress og angst
Du skal være indstillet på at træne 20-40 minutter, 6 dage ud af ugens 7 dage, under hele træningsforløbet. Du forpligter dig til at være engageret, i dig selv, og i deltagelsen. Komme til tiden, - være til stede, og at lave hjemmearbejde.

Tider
Ingen kurser i øjeblikket.

Sted
Kurset finder sted i min klinik, Holkegade 2b , 5600 Faaborg

Pris
Pris er for private: 3500 kr. excl moms (
se her om du er fritaget for moms)
Pris for virksomheder: 4500,00 excl moms
 
(pris er incl cd’er og manualer)

Litteratur
Der er ingen obligatorisk litteratur til kurset, men hvis man har lyst til at læse om mindfulness, så kan jeg anbefale:
Lige meget hvor du går hen, er du der: Jon Kabat-Zinn
Ind i mindfulness af Eve Bengta Lorenzen

Tilmelding
Send en mail til baa@fysio-wellness.dk., eller ring 63 81 55 01., der er 8 pladser i alt.

Mindfulness
Det er i flere videnskabelige studier blevet bekræftet, at de afspændende øvelser og yogaen, der er en del af mindfulnesspraksissen kan mildne de fysiske spændinger og forbedre blodcirkulationen. Men den primære fordel kommer ved ændringen af den måde, du opfatter og reagerer på dine smerter og vanskelige følelser på. Ofte er vores tanker om både smerter og vanskelige følelser meget negative, fordi de udspringer af frygt. Tanker som ”Jeg kan ikke holde det ud”, ”Jeg vil ikke være på den måde”, ”Hvor længe skal det stå på” eller ”Jeg får det aldrig bedre”, forværrer situationen. Gennem meditation bliver vi i stand til at adskille vores tanker fra de fysiske fornemmelser og til at forholde os til vores negative tanker på en anden måde. I stedet for at lade os opsluge af dem, kan vi nøjes med at registrere, at de er der, velvidende, at de før eller siden forsvinder igen. Derved kan opfattelse af smerter og lidelser ændres drastisk og vi kan rette energien mod noget, der bidrager til vores livskvalitet, frem for at bruge den på ønsketænkning, vrede eller bekymring.MBSR
er en internationalt anerkendt og videnskabeligt dokumenteret behandlingsmetode i relation til stress.
Metoden er oprindeligt udviklet af Dr .Jon Kabat-Zinn fr Universitet of Massachusetts Medical School, hvor han bla. Er grundlæggeren af The Stress Reduktion Clinic.
Metoden benyttes nu i hele verden – både indenfor og udenfor det etablerede sundhedssystem – og der er efterhånden ved at være publiceret et omfattende antal videnskabelige artikler, der alle dokumenterer metodens effektivitet
indenfor en række forskellige områder.
 
Mindfulness –baserede teknikker
Jeg benytter mig nu af mindfullnes beserede inventioner i mit daglige arbejde med de mennesker jeg behandler på klinikken.
Disse interventioner retter sig mod særligeområder i såvel  hjerne , nervesystem og krop med henblik på at skabe ro, balance, opmærksomhed , koncentration og kropsbevidsthed., hvilket styrker forandring, læring og personlig udvikling.
 
De syv grundprincipper
Ifølge Jon Kbat –Zinn er mindfulness evnen til a, med vilke at være opmærksom t tilstede , på en ikke –dømmende måde.
De 7 grundprincipper vbad MBSR er:
- Ikke-dømmen
- Åbenhed
- Accept
- Tålmodighed
- Ikke-stræben
- Tillid
- Given slip
 
Den gennemgribende ide med MBSR er, at indtage en undersøgende, åben og accepterende holdning til eksempelvis stress eller smerter,  for derigennem at finde nye måder at være i verden på – der enten letter ubehaget/lidelsen forbundet med stress eller smerte,  som kan   gøre det muligt at finde nye, mere acceptable måder at leve med ubehaget på.
Jeg har i april 2014 afsluttet min uddannelse som MBSR instruktør(mindful based stress release).