Mindfulness
Tag hånd om din sundhed og dit velvære.

Momsfritagelse ifbm MBSR
I Danmark, er det endnu ikke muligt, at få en tilskudsberettiget henvisning til et MBSR forløb. Men som sundhedsydelse kan din deltagelse i MBSR, efter en konkret vurdering, fritages for moms, hvis : a) Ydelsen anses som behandling ifht en diagnose, som fx angst , depression, kronisk smerte el.lign., eller at du har en henvisning fra din egen læge/lægefaglig vurdering, der anbefaler dig at tage MBSR forløbet, fx i forbindelse med stress og stress-sygemelding (dette kan være enten mundtlig eller skriftlig). b) Ydelsen udføres som led i udøvelsen af lægegerning eller dertil knyttede erhverv.

Tilbage